19 listopada 2018

Blockchain a problem trwałego nośnika informacji

Przepisy prawne, w tym w szczególności przepisy dotyczące usług finansowych, niejednokrotnie przewidują wymóg udostępnienia informacji w formie papierowej bądź za pomocą trwałego nośnika. Jako przykład można […]
10 października 2018

Kryptowaluty a obrót instrumentami finansowymi

Pierwotnym założeniem kryptowalut było umożliwienie dokonywania międzynarodowych płatności bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, z pominięciem instytucji finansowych. Z czasem ich przeznaczenie uległo zmianie – dziś, dla wielu osób […]
26 lipca 2018

Blockchain na rynku kapitałowym

  W ostatnim czasie zaobserwować można wzmożone zainteresowanie wykorzystaniem technologii blockchain przez podmioty rynku kapitałowego. Zjawisko to nie jest niczym niezwykłym, biorąc pod uwagę, że rejestr rozproszony […]
6 czerwca 2018

Komunikat KNF ws. funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalut. Potwierdzono w nim, że obrót walutami wirtualnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest legalny. Nie […]
31 maja 2018

Prosta spółka akcyjna. Dematerializacja i tokenizacja akcji spółek niepublicznych.

Prosta Spółka Akcyjna (dalej „P.S.A”) to nowy, proponowany typ spółki kapitałowej. Z założenia ma być uproszczoną, elastyczną formą prowadzenia działalności gospodarczej, łączącej w sobie cechy spółki […]
5 maja 2018

Crypto Island stawia na regulacje. Czy należy obawiać się ram prawnych dla rynku kryptowalut?

Entuzjastyczne podejście Malty do technologii rozproszonego rejestru sprawiło, że stała się ona jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla podmiotów prowadzących działalność w obszarze kryptowalut. W odróżnieniu od […]
19 kwietnia 2018

Initial Coin Offering część II. Status prawny ICO na świecie

Niniejszy wpis stanowi drugą część cyklu publikacji, poświęconych zagadnieniu Pierwszej Oferty Tokenów (ICO) i ma na celu przedstawienie prawnej kwalifikacji tego procesu.  Kwestie dotyczące tego tym […]
12 kwietnia 2018

Initial Coin Offering część I.

Intial Coin Offering (ICO) czyli Pierwsza Oferta Tokenów to nowy sposób pozyskiwania kapitału bazujący na technologii blockchain. Jego niekwestionowaną zaletą jest możliwość pozyskania dużego kapitału w […]
5 kwietnia 2018

Skutki podatkowe obrotu walutami wirtualnymi

Polskie prawo podatkowe nie zawiera przepisów, które wprost odnoszą się do kwestii walut wirtualnych. Powoduje to, że ocena skutków podatkowych transakcji dokonanych z ich użyciem jest dla […]
6 marca 2018

Kryptowaluty na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Sejm przyjął 5 marca 2018 r. rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML”). Celem wspomnianego aktu prawnego jest dostosowanie polskich […]